Atypická objednávka

Abychom mohli atypickou objednávku rychle zadat do systému (a případně dopočítat přepravné), budeme od vás potřebovat následující:

  • jméno a příjmení
  • doručovací adresu
  • fakturační adresu (pokud je odlišná od doručovací)
  • e-mail
  • mobilní číslo pro SMS avízo od přepravce o doručení

Atypickou objednávkou se rozumí například stolová deska nestandardních rozměrů nebo dekorového provedení či tloušťky, specifické vrtání polic pro skrytou montáž ap.

Přepravné kalkuluje přepravce základě velikosti, hmotnosti a také kubatury vámi zvoleného výrobku.